Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Zgadzam się

Sprężarki

Przedsiębiorstwo przyjmuje zlecenia na remonty:

sprężarek przepływowych i wyporowych. Zakres prac obejmuje przegląd i ocenę stanu technicznego, ustalenie i wykonanie niezbędnych czynności naprawczych oraz remontowych. Oferujemy remonty:

 • sprężarek i dmuchaw wirnikowych, promieniowych i osiowych o napędzie parowym i elektrycznym,
 • ssaw gazu koksowniczego o napędzie parowym i elektrycznym,
 • sprężarek wirnikowych tlenu i azotu,
 • sprężarek śrubowych, tłokowych, łopatkowych oraz z wirującymi tłokami.

Czynności dotyczące sprężarek wirnikowych obejmują następujące remonty:

 • części przepływowej zespołów,
 • ułożyskowania wraz z wylewaniem łożysk i badaniem przyczepności stopu łożyskowego,
 • obiegu olejowego zespołów wraz z pompami oleju, armaturą regulacyjną i zabezpieczającą oraz filtrami i chłodnicami oleju,
 • układu regulacji i zabezpieczeń zespołów,
 • armatury odcinającej, regulacyjnej i zabezpieczającej,
 • filtrów powietrza,
 • chłodnic międzystopniowych i końcowych z próbami szczelności i wymianą rurek.

Czynności dodatkowe:

 • centrowanie zespołów,
 • próby ruchowe układu regulacji i zabezpieczeń,
 • ruch gwarancyjny zespołu.

Ponadto oferujemy:

 • wyważanie statyczne i dynamiczne elementów wirujących,
 • ustawianie i centrowanie zespołów maszyn wirujących,
 • diagnostykę wibroakustyczną łożysk maszyn wirujących aparaturą firmy PRÜFTECHNIK-VIBXPERT,
 • wykonywanie uszczelnień labiryntowych końcowych i międzystopniowych,
 • wymianę rurek chłodnic międzystopniowych,
 • badania nieniszczące, niszczące i metalograficzne elementów maszyn,
 • regenerację elementów maszyn wraz z opracowaniem dokumentacji i technologii z niezbędnymi poświadczeniami,
 • opracowywania dokumentacji modernizacyjnej i wykonawczej.

Oferujemy wykonawstwo części zamiennych:

 • dla maszyn remontowanych,
 • dla maszyn obecnie nie produkowanych do których pozyskanie części jest utrudnione.

Powyższe zadania Przedsiębiorstwo może wykonać wg własnych technologii i pasowań potwierdzając powyższe „Świadectwem wykonania” z uwzględnieniem:

 • świadectwa wytwórcy wraz z niezbędnymi badaniami,
 • dokumentację z obliczeniami oraz warunkami technicznymi wykonania,
 • atestację wg potrzeb.

Ponadto oferujemy:

 • badania nieniszczące, niszczące i metalograficzne elementów maszyn,
 • regenerację elementów maszyn wraz z opracowaniem dokumentacji i technologii z niezbędnymi poświadczeniami,
 • opracowywania dokumentacji modernizacyjnej i wykonawczej,
 • diagnostykę wibroakustyczną łożysk maszyn wirujących aparaturą firmy PRÜFTECHNIK-VIBXPERT.